Historia
Dodane przez Administrator dnia Grudzień 26 2008 20:50:55
Najstarsze ślady pobytu ludzi na terenie Warnowa pochodzą z epoki kamienia. Duża osada ludności należącej do kultury łużyckiej istniała w Warnowie w młodszej epoce brązu (1000-800 p.n.e.). Z tego okresu pochodzi bogaty skarb przedmiotów z brązu.

W okresie wczesnego średniowiecza (IX-XII w.) na pólwyspie jeziora Czajcze znajdowało się słowiańskie grodzisko Wolinian. Grodzisko znajdowało się na dość wysokim wzgórzu, o całkiem stromych brzegach z dwóch stron. Brakuje jednak śladów wałów, które nadawałyby temu miejscu charakter obronny. Najprawdopodobniej kiedyś półwysep był wyspą, a na wzgórzu być może znajdowała się drewniana palisada. Tablica postawiona w miejscu grodziska informuje, że znajdowała tam schronienie ludność okolicznych osad przed najazdami wrogów (wikingowie, Polacy).

Pierwsze pisemne przekazy o Warnowie pochodzą z XVI wieku, kiedy to w 1596 roku książę szczeciński z dynastii Gryfitów Jan Fryderyk (rys. obok) wybudował tu zamek myśliwski. Niestety, zamek ten został zniszczony w XVIII wieku. W centrum wsi znajduje się trójkątny plac obsadzony dębami. Dęby zostały zasadzone podobno ku pamięci mieszkańców Warnowa poległych w I wojnie światowej. Pośrodku Parku stoi pomnik w formie kamiennego obelisku, z miejscem na płytę pamiątkową.